search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug

Train de trainer: online agressie

Steeds vaker laten cliënten zich op social media uit over hun hulpverlener. Positief, maar veel vaker negatief. Wat doe je op het moment dat je in een kwaad daglicht wordt gesteld? Of zelfs wordt bedreigd? Welke afspraken kan je maken in je organisatie? 

Programma

Dagdeel 1 begint met kennismaken en ervaringen met online agressie delen. Vervolgens een onderdeel over privacy. Je leert wat jij zelf kunt doen ter preventie van online agressie en welke afspraken je daarover in je organisatie kan maken. Je krijgt verschillende tools aangereikt om ongewenst gedrag van cliënten via social media bespreekbaar te maken in je team. Het laatste onderdeel is opvolging: wat doe je na een incident? Hoe reageer je en welke (juridische) stappen kan je ondernemen? Na afloop van het eerste dagdeel maak je, als huiswerkopdracht, een analyse van je eigen organisatie. Wat doet je organisatie al (preventief en repressief) tegen online agressie? Wie in de organisatie is daarbij betrokken? Heb je goede voorbeelden? Welke knelpunten signaleer je?

Dagdeel 2 start met het bespreken van de huiswerkopdracht. Dit geeft jou input voor je eigen plan van aanpak. We verwachten namelijk dat je, na het volgen van de training, voldoende bent toegerust om stappen te zetten in de aanpak van online agressie binnen je eigen organisatie. Dit dagdeel is er ook een trainer/coach aanwezig die je kan helpen bij het omgaan met (verwachte) weerstand. Indien daar behoefte aan is kan er, na afloop van dagdeel 2 een leernetwerk opgezet worden over online agressie.

Trainers

Kelly de Vries en Lisette Verploegen

Na afloop

  • Heb je kennis over preventie van online agressie (privacy, gedragsregels, online omgangsvormen, mediawijsheid)
  • Weet je wat je kunt doen als er sprake is van online agressie (reactie naar dader, opvolging, nazorg)
  • Heb je geoefend in het begeleiden van methoden om online agressie bespreekbaar te maken (privacycheck, agressiespel, agressiewijzer)
  • Ben je in staat om de informatie en tools uit de training te implementeren op je eigen werkplek.
  • Heb je een plan van aanpak voor je eigen team/je eigen organisatie.

Voor wie

Jeugdzorgmedewerkers die vallen onder de cao Jeugzorg. Bij voorkeur 2 medewerkers per organisatie, zodat je samen een vervolg kan geven aan de aanpak van online agressie in je eigen organisatie.  Een jeugdzorgmedewerker kan ook samen deelnemen met een collega van HR, communicatie of een teamleider.

 

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: