search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

'Bij elke organisatie gaat een nieuwe wereld voor mij open'

Een Brabants traineeprogramma waarin professionals in de jeugdhulp drie keer een halfjaar wisselen met een collega van een andere organisatie levert voordelen op voor zowel werkgevers als werknemers. Een interview met deelnemer Rogier Ros en manager Yvonne Cuijpers. 'De trainees hebben ons geleerd over onze eigen grenzen heen te kijken. We hebben meer begrip gekregen voor elkaar.'

'Het traineeprogramma kwam voor mij op een goed moment,' zegt senior agogisch medewerker Rogier Ros van GGZ Breburg. 'Ik wilde graag eens buiten de muren van de GGZ kijken. Zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling als om mijn specifieke GGZ-kennis te delen met andere organisaties.'

Rogier gaat aan de slag bij Idris, onderdeel van Amarant Groep. Een organisatie die specialistische behandeling biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag. Rogier: 'Ik werd enthousiast ontvangen. Ik heb meegelopen bij zeven complexe gezinnen met LVB-problematiek. Mijn bewondering voor ambulante medewerkers is enorm gestegen. Ze moeten eigenlijk overal van af weten. Met mijn kennis vanuit de GGZ kon ik hen een stap verder brengen, zodat ze psychiatrische problemen eerder herkennen.'

Bijvoorbeeld in het geval van een moeder met een persoonlijkheidsstoornis en haar achtjarige dochter met een licht verstandelijke beperking. Het was voor de moeder heel lastig om alles wat ze in haar GGZ-behandeling had geleerd toe te passen in de praktijk. Daarin kon ik haar goed begeleiden. Een taak die voor de ambulante medewerker veel lastiger is om uit te voeren, want dat is geen GGZ-deskundige.

Meer eye-openers

'Behalve mijn GGZ-expertise signaleerde ik ook organisatorische punten. Zo viel mij op dat de ambulante medewerkers elkaar soms twee weken lang niet zien. Het gevaar daarvan is dat je elkaar niet meer weet te vinden als je hulp nodig hebt. In de GGZ is structureel overleg heel gebruikelijk vanwege de multidisciplinaire teams. Sowieso werken ambulante medewerkers meer solistisch. Ik schreef daarom een plan om de werkwijze te optimaliseren, gericht op een betere onderlinge samenwerking. Hierin stelde ik onder andere voor de gezinsbehandeling met twee professionals te starten.'

'Op 1 maart sloot ik mijn halfjaar bij Idris af. De ervaring die ik heb opgedaan in de zeven gezinnen is heel waardevol. De verwachting is dat in de toekomst het aantal complexe gezinnen zal toenemen. Ik denk dat een integrale aanpak, waarin medische kennis samenkomt met methodieken en waarin de totale mens centraal staat, dan heel belangrijk is. Nu ga ik bij De Toegang in Tilburg weer een heel ander traject leren kennen. Zo gaat er bij elke organisatie een nieuwe wereld voor mij open.’

Links

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: