Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao Jeugdzorg ook voor 2021 algemeen verbindend verklaard

14 dec 2020

Goed nieuws! Het avv-verzoek is gehonoreerd. Zo is de Cao Jeugdzorg ook in 2021 algemeen verbindend verklaard. Dit avv-besluit is op 8 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Stage lopen in jeugdzorg: teamoverleg van 3 collega's

De Cao Jeugdzorg heeft een looptijd tot 31-12-2020. Omdat geen enkele cao-partij de cao heeft opgezegd, wordt de cao automatisch met één jaar verlengd. Dat betekent dat de cao nu tot 31-12-2021 loopt. Het is gebruikelijk om de cao algemeen verbindend te laten verklaren zodat iedereen binnen jeugdzorg de cao toe moet passen. Het Ministerie van SZW heeft het avv-verzoek goedgekeurd zodat de cao voor iedereen geldt. Op het moment dat de cao-partijen een nieuwe Cao Jeugdzorg overeenkomen, dan gelden deze nieuwe afspraken.