Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Cao-archief

Cao Jeugdzorg is op 2 maart algemeen verbindend verklaard

5 mrt 2020

De cao Jeugdzorg 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de sector. Dit AVV-besluit is op 2 maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Zonder een AVV is de cao alleen van toepassing op een werkgever die bij werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland is aangesloten. Dat kan leiden concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de sector. Omdat cao-partijen dat onwenselijk vinden, hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao te laten gelden voor de hele sector.

Wat betekent dit?

Door het besluit van de minister zijn de afspraken in de algemeen verbindend verklaarde cao nu van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers in de hele sector.