Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Coronavirus: afspraken en regelingen

14 apr 2021

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in jeugdzorg omgaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19? Een overzicht van regelingen, afspraken en economische noodmaatregelen die voor jeugdzorg van belang zijn. 

vrouw met mondkapje

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in jeugdzorg consequenties. Het platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel jeugdzorg zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Op Jeugdzorg werkt! vind je pagina's voor werkgevers en werknemers over werken in tijden van corona. Met met informatie, tools, praktijkverhalen en links.

Overheidsmaatregelen die gelden voor heel Nederland

 • Vanaf maandag 8 februari 2021 zijn dagopvang, basisscholen en speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. De bso gaat open per 19 april. Lees hier de praktische richtlijnen

 •  Als beide ouders een cruciaal beroep hebben en (al) klant zijn bij de kinderopvanginstelling, kunnen kinderen wel gebruikmaken van noodopvang bij de bso. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Jeugdzorg staat op de lijst met cruciale beroepen

 • Avondklok: in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft (per 31 maart geldt de avondklok vanaf 22.00 uur). Als het voor je werk noodzakelijk is om naar buiten te gaan, heb je twee formulieren nodig: de eigen verklaring avondklok en de werkgeversverklaring avondklok. Download de formulieren. Alle informatie over de avondklok vind je hier. Bekijk ook de veelgestelde vragen voor werkgevers en werknemers. 
 • Maatregelen persconferentie (13 april)

 • Hier vind je alle overheidsmaatregelen.

 • Bekijk ook de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid. 

Afspraken over corona voor werkgevers in jeugdzorg

 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Jeugdzorg Nederland heeft voor leden een besloten coronagroep ingericht om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook op de website een overzicht van veelgestelde vragen.
 • Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021.Lees meer bij VNG.
 • Bekijk het e-magazine van Jeugdzorg Nederland met praktijkverhalen over werken in coronatijd.
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen voor werkgevers  met vooral een praktische insteek.
 • Overzicht en veelgestelde vragen over de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Actuele informatie van het UWV, ook over de TNOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud)
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt.

Afspraken over corona voor werknemers in jeugdzorg

 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Vaccinatie van jeugdzorgmedewerkers: planning overheid en nieuwsbericht.
 • Gebruik de Beslisboom werk en corona, speciaal voor jeugdzorgwerkers en afgestemd op de richtlijnen van RIVM en NJI.
 • Een deel van de werknemers in Zorg en Welzijn ontvangt een bonus van 1.000 euro. Lees wie in aanmerking komt voor de bonus die moet worden aangevraagd door je werkgever.
 • Bekijk de veelgestelde vragen bij FNV Zorg & Welzijn (specifiek voor jeugdzorg), CNV Zorg & Welzijn en FBZ.
 • Loopbaanadvies en scholing voor werknemers die door de crisis geraakt worden: NL leert door.
 • En de vragen voor werknemers bij de Rijkoverheid. Bijvoorbeeld: Ik moet naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
 • Nederlands Jeugdinstituut: omgaan met de gevolgen van het coronavirus voor professionals, ouders, kinderen en jongeren en gemeenten.
 • Aanpassingen SKJ vanwege coronacrisis.
 • Or in coronatijden: whitepaper met relevante informatie voor pvt en or van SBI Formaat.
 • De aanvaag van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, gebeurt via dit loket van Mediq. De middelen zijn schaars. Loop jij hierdoor risico's in je werk, dan kun je dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via meldpunt@igj.nl. Graag een kopie van de melding doorgeven aan het coronameldpunt van FNV dat alle signalen verzamelt.

Overige informatie

Let op: de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.