Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Coronavirus: afspraken en regelingen

15 feb 2022

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in jeugdzorg omgaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19? Een overzicht van regelingen, afspraken en economische noodmaatregelen die voor jeugdzorg van belang zijn. 

vrouw met mondkapje

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in jeugdzorg consequenties. Het platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel jeugdzorg zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Op Jeugdzorg werkt! vind je pagina's voor werkgevers en werknemers over werken in tijden van corona. Met met informatie, tools, praktijkverhalen en links.

Overheidsmaatregelen die gelden voor heel Nederland

Afspraken over corona voor werkgevers in jeugdzorg

 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Jeugdzorg Nederland heeft voor leden een besloten coronagroep ingericht om kennis en ervaringen uit te wisselen. 
 • Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. Lees meer bij VNG.
 • Bekijk het e-magazine van Jeugdzorg Nederland met praktijkverhalen over werken in coronatijd.
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je informatie voor werkgevers.
 • Overzicht  van de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Actuele informatie van het UWV, ook over de TNOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud)
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt.

Afspraken over corona voor werknemers in jeugdzorg

 • Bekijk de veelgestelde vragen bij FNV Zorg & Welzijn (specifiek voor jeugdzorg), CNV Zorg & Welzijn en FBZ.
 • En de informatie voor werknemers bij de Rijkoverheid. Bijvoorbeeld: Ik moet naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
 • Nederlands Jeugdinstituut: omgaan met de gevolgen van het coronavirus voor professionals, ouders, kinderen en jongeren en gemeenten.
 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Gebruik de Beslisboom werk en corona, speciaal voor jeugdzorgwerkers en afgestemd op de richtlijnen van RIVM en NJI.
 • Loopbaanadvies en scholing voor werknemers die door de crisis geraakt worden: NL leert door.
 • Aanpassingen SKJ vanwege coronacrisis.
 • Or in coronatijden: whitepaper met relevante informatie voor pvt en or van SBI Formaat.
 • De aanvaag van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, gebeurt via dit loket van Mediq. De middelen zijn schaars. Loop jij hierdoor risico's in je werk, dan kun je dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via meldpunt@igj.nl. Graag een kopie van de melding doorgeven aan het coronameldpunt van FNV dat alle signalen verzamelt.

Overige informatie

Let op: de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.