Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Door wie moet de subsidieaanvraag worden ondertekend?

Dit ligt aan de situatie. Wanneer je als jeugdprofessional de aanvraag doet, moet je zelf de aanvraag ondertekenen. In het geval de aanvraag door een zzp’er of door een instelling in het jeugddomein wordt gedaan, kan dit slechts door degene die hiertoe volgens de Kamer van Koophandel toe bevoegd is. Het is hierom altijd raadzaam dit voor het versturen van de aanvraag te controleren.