search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Vóór 1 oktober 2018 gestart met EVC?

Per 1 januari 2018 zijn er veranderingen rondom de registratie van HBO-professionals in jeugdzorg in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Er is een nieuwe kamer voor ‘Jeugd en gezinsprofessionals’. De huidige kamer voor ‘Jeugdzorgwerkers’ is opgegaan  in deze nieuwe kamer.

Daarom kunnen vanaf 1 januari 2018 professionals zich niet meer registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. Er is een overgangsregeling gemaakt voor huidige geregistreerde jeugdzorgwerkers. Meer informatie over de nieuwe kamer, de overgangsregelingen en de daarbij behorende (her)registratie-eisen vind je bij SKJ.

Let op: jeugdzorgprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de EVC-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, kunnen tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de EVC-aanbieder waarna het eindgesprek wordt gepland. Uiterlijk op 25 februari 2019 moet alles aangeleverd zijn bij FCB. Ben je niet voor deze datum gereed, dan moet je je aanmelden voor de nieuwe EVC-procedure.

Hoe het was

EVC (erkenning van verworven competenties) voor de branchestandaard Jeugdzorgwerker (gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Jeugdzorgwerker) is mogelijk voor MBO’ers in een HBO-functie in een organisatie die valt onder de cao Jeugdzorg, die zich willen of moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Na positieve afronding van de EVC-procedure kun je met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker (her)registreren in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De cao-tafel Jeugdzorg geeft het branchecertificaat Jeugdzorgwerker af, FCB verzorgt de uitvoering.

Hoe het gaat vanaf 1 oktober 2018

Het beroepscompetentieprofiel Jeugdzorgwerker is vervangen door het nieuwe competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional. Op basis van dit nieuwe competentieprofiel is er een nieuwe EVC-standaard en EVC procedure die per 1 oktober 2018 van start is gegaan. Professionals die zich willen of moeten registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals (ongeacht welke cao en ook voor ZZP’ers) kunnen dit doen met een kwalificerend diploma of met het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwaam Jeugd- en gezinsprofessional’, dat door middel van een EVC procedure op de beroepsstandaard jeugd en gezinsprofessional kan worden verkregen. FCB voert het EVC-loket uit. 

Belangrijke informatie voor jeugdzorgwerkers, vallend onder de cao Jeugdzorg in een lopend EVC traject

Jeugdzorgprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de EVC-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, kunnen tot 31 december 2018 de benodigde documenten voor het bewijs aanleveren bij de EVC-aanbieder waarna het eindgesprek wordt gepland. Uiterlijk op 25 februari 2019 moet alles aangeleverd zijn bij FCB. Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) neemt daarna een besluit of je EVC-rapportage wel of niet verzilverd kan worden. Na verzilvering is (her)registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Jeugd. Ben je niet voor deze datum gereed, dan moet je je aanmelden voor de nieuwe EVC-procedure.

Meer weten?
Heb je een vraag?
Stuur een mail

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: