search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Geluid

Inspectie proof

Een goed ingerichte werkplek is belangrijk om gezond en plezierig te kunnen werken. Welke regels gelden er op het gebied van geluid?

Geluid is schadelijk als het boven 80 dB(A) komt. Een gewoon gesprek met iemand naast je heeft ongeveer het volume van 45 tot 60 dB(A), een stofzuiger produceert 60 tot 70 dB(A) en een voorbijrijdende trein 85 tot 90 dB(A). Bij 'gemiddelde' mensen kan er schade ontstaan bij blootstelling aan meer dan 80 dB(A) gedurende 8 uur per dag, 5 dagen per week. Een toename van het geluid met 3 dB(A) betekent een halvering van de toegestane blootstellingstijd.

dB(A) Maximale blootstellingsduur per dag
80 8 uur
83 4 uur
86 2 uur
89 1 uur
92 0,5 uur
95 0,25 uur

Vanaf 80 dB(A) is de werkgever verplicht gratis persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Vanaf 85 dB(A) zijn medewerkers verplicht die ook te gebruiken, al is het natuurlijk verstandiger dat eerder te doen. Kies voor een middel dat echt bescherming geeft tegen het type geluid waaraan mensen worden blootgesteld. Vaak kunnen leveranciers hier goed advies in geven.

Als er veel geluid is (boven 80 dB(A) gemiddeld), moeten medewerkers op de hoogte zijn van de gevaren en de mogelijkheden om deze gevaren te beperken. De werkgever moet in die gevallen ook voorlichting geven. Om na te gaan of er sprake is van schade, moet het gehoor regelmatig worden onderzocht. Hoe harder het geluid, hoe vaker dit onderzoek moet plaatsvinden.

Hoe meet je geluid?

Als je op 1 meter afstand van elkaar op een normale manier een gesprek kunt voeren, is het volume waarschijnlijk onder 80 dB(A) en dus niet schadelijk. Het verder in kaart brengen van geluid is het werk van specialisten. Vooral de arbeidshygiënist is opgeleid om geluid te kunnen meten en de resultaten te interpreteren. Wordt er in een ruimte hard geluid gemaakt? Dan is het goed om te weten wanneer de grenzen worden overschreden. Je kunt dit bijvoorbeeld aangeven met een akoestisch stoplicht, dat is verbonden met een geluidsmeter en met kleuren aangeeft hoe het is gesteld met het volume.

Hinderlijk geluid

Bij hinderlijk geluid is er geen sprake van gehoorschade (mits dit geluid onder 80 dB(A) en zonder piekgeluiden blijft). Wel kan hinderlijk geluid, zelfs bij lage geluidniveaus, leiden tot fouten en stress, concentratieverlies, slechte verstaanbaarheid en een gevoel van onvoldoende privacy. Met de Checklist Geluidshinder in peuterspeelzalen kun je vaststellen of er sprake is van hinderlijk geluid en wat je daartegen kunt doen.

Meer weten?

Lees dan meer over geluid op Arboportaal.nl en beantwoord de vragen over geluid in de Risicomonitor.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling