search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Infectieziekten overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de infectiepreventiekaarten. In de tabel is aangegeven welke infectieziekten:

  • bij de GGD gemeld moeten worden (verplichting voor organisaties waar jongeren verblijven, zie ook ‘Melding’ bij Aanpak);
  • waarbij de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming kan bieden;
  • risicovol zijn bij zwangerschap.

 

Infectieziekten
die u moet
melden bij de
GGD

Infectieziekten
waarbij per-
soonlijke
beschermings-
middelen
bescherming
beiden

Infectieziekten
die risicovol
zijn bij
zwangerschap

BOF

X

 

 

Cytomegalovirus

 

X

X

Hoofdluis

 

 

 

Hepatitis A

X

 

 

Hepatitis B

X

X

X

Hepatitis C

X

X

X

HIV

X

X

X

Kinkhoest

X

X

X

Legionella

X

 

 

Mazelen

X

 

X

MRSA

 

X

X

Norovirus

 

X

 

Q-koorts

X

X

X

Roodvonk en krentenbaard

 

X

X

Schurft

 

X

 

Schimmelinfecties

 

 

 

Seizoensgriep

 

 

 

Tuberculose

X

X

X

Vijfde ziekte

 

 

X

Waterpokken

 

X

X

Ziekte van Pfeiffer

 

 

 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling