search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat kun je als organisatie doen?

Inspectie proof

Hoe verbeter je werkplezier als organisatie? Dus als directie of medezeggenschapsorgaan? Er zijn feitelijk 2 aanpakken. Kies de aanpak die past en haalbaar is.

Aanpak 1: Voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Vertrekpunt voor deze aanpak is de risico-inventarisatie. In onze branche is daarvoor de Risicomonitor het aangewezen instrument. Als input voor het beantwoorden van de vragen uit de Risicomonitor kun je tal van instrumenten gebruiken (zie Analyseren werkdruk en werkplezier).

De risico-inventarisatie leidt tot een Plan van Aanpak. Voor dit verbeterplan kun je putten uit Plezier in Uitvoering. Daarnaast zijn er nog tal van andere HRM-instrumenten die werkplezier positief beïnvloeden. Denk aan taakvariatie, herontwerp van werkprocessen, roostering, scholing, het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, etc.

Aanpak 2: Plus- of toekomstmanagement

Werkdruk vanuit de invalshoek van de Arbowet gaat vooral over het beheersen van verzuim. Maar als de basis in orde is, is er misschien ruimte voor meer. Als je kijkt naar werkdruk vanuit de invalshoek van werkplezier, zie je groeikansen voor het individu en de organisatie. En mogelijkheden om op de langere termijn op een gezonde manier te blijven werken.

In deze benadering trekken arbo, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid samen op. Het beheersen van werkdruk en het vergroten van werkplezier zijn dan integraal onderdeel van leer- en ontwikkelingstrajecten, sociale innovatiemogelijkheden, jobcrafting, etc. Zie ook de methode Plezier in Uitvoering.

Meer weten

Werkdruk en Het Nieuwe Werken

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling