Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is het advies van de commissie bindend?

De commissie vraagt aan beide partijen of zij bereid zijn de uitspraak als bindend advies op te volgen. Dus dat zij zich zullen houden aan de uitkomst. Dit doet de commissie voor het gesprek met beiden.  

Bereid je dus voor op deze vraag. 

De commissie stelt het op prijs als je het antwoord op deze vraag al stuurt aan het secretariaat.