search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe analyseer je een ernstig incident?

Bij een ernstig incident is er sprake van persoonlijke bedreiging, fysieke agressie en/of materiële schade. Zo'n incident is 'aangiftewaardig'. Het analyseren van het incident is de taak van de preventiemedewerker of arbocoördinator.

Randvoorwaarden

Om een ernstig incident goed te kunnen analyseren, is het nodig dat de werkgever opdracht tot analyse geeft, deze analyse niet bedreigend overkomt en de organisatiecultuur voldoende open en veilig is (geen afrekencultuur). Let op: bespreek het incident en niet de medewerker!

Analyseren in 3 stappen

 • Stap 1: Bespreek het incident met het slachtoffer.
 • Stap 2: Bespreek het incident met de dader, indien mogelijk.
 • Stap 3: Trek conclusies en stel een verbeterplan op.

Mogelijke vragen tijdens de analyse

 • Was het incident te voorzien?
 • Hoe heeft de medewerker gereageerd op signalen?
 • Welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen?
 • Zijn de medewerkers voldoende getraind?
 • Bestaan er werkinstructies voor dit soort situaties? En zijn die opgevolgd?
 • Heeft de medewerker assistentie gevraagd of alarm geslagen? Heeft dat goed gewerkt?
 • Hoe verliep de eerste opvang en nazorg?
 • Is er gehandeld volgens het protocol?
 • Is de cliënt aangesproken op zijn gedrag?
 • Is er aangifte gedaan en een sanctie opgelegd?
 • Is het incident nabesproken met het slachtoffer, de dader en het team?

Conclusies

Na de analyse kun je conclusies trekken, bijvoorbeeld over hoe goed medewerkers waren voorbereid op dergelijke situaties. Heeft het agressieprotocol goed gefunctioneerd? Geef aan of de werkinstructies toereikend zijn en welke maatregelen nodig zijn.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling