Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe ziet de geschillenprocedure eruit en hoe lang duurt het?

  1. De commissie gaat met beide partijen in gesprek in een hoorzitting. 
  2. Na dit gesprek overleggen de leden van de commissie met elkaar. Daar mogen geen anderen bij zijn. Alles wat de leden in dit overleg zeggen, blijft geheim. 
  3. Daarna stemmen de leden stemmen welke partij volgens hen gelijk heeft. De partij met de meeste stemmen krijgt gelijk. 
  4. Uiterlijk binnen vier weken krijgen de partijen een brief met de uitspraak en een toelichting. 

Als een van de partijen in de periode van de procedure naar de rechter stapt, stopt de commissie met de behandeling en doet ze geen uitspraak.