START

Waar is de cliënt?

Thuis

Woongroep / dagbesteding

Wat voor contact staat er ingepland?

Face-to-face (digitaal/live)

Bezoek van buitenaf (live)

Is face-to-face contact noodzakelijk?

Nee

Ja

Face-to-face contact niet noodzakelijk

 Plan de afspraken in op een later moment of maak gebruik van andere middelen zoals Skype.

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Vertoont de cliënt coronaverschijnselen? (Niezen, verkoudheid, koorts)

Nee

Ja

Geen coronaverschijnselen

Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en denk aan de 5 principes

» de 5 principes

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

De 5 centrale principes

 1. Geef de tijd om terug te veren.
 2. Luister eerst.
 3. Help in het hier en nu.
 4. Geen nieuwe labels.
 5. Vertrouw op relaties.

Voor de volledige beschrijving van bovenstaande principes klik hier.

» of begin opnieuw «

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Ik heb contact gehad met een cliënt waar later blijkt dat hij/zij besmet is met het coronavirus, wat nu?

Als je geen klachten ervaart, mag je in overleg met de GGD en bedrijfsarts blijven werken. Je moet dan wel tot 14 dagen na het laatste contact een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen als je op minder dan anderhalve meter van de jongere werkt.

Als je wel klachten ervaart (neusverkouden, niezen, keelpijn, 38 graden of hoger koorts) blijf je thuis! Dit geldt ook als je een hoog-risicocontact met een kind of jongere gehad hebt, bijvoorbeeld omdat je in het gezicht gehoest of gespuugd bent. Jouw eigen kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon naar school en sporten. De GGD zal jou monitoren. Als je klachten krijgt word je zo snel mogelijk getest.

Begin opieuw

Is het bezoek noodzakelijk?

Nee

Ja

Bezoek niet noodzakelijk

Plan de afspraken in op een later moment of maak gebruik van andere oplossingen zoals Skype of raambezoek.

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Heeft één van de betrokkenen coronaverschijnselen?

Nee

Ja

Geen coronaverschijnselen

Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en denk aan de 5 principes.

» de 5 principes

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Het gaat om een:

Kind van 0 t/m 12 jaar

Jongere van 12 t/m 18 jaar

Kind van 0 t/m 12 jaar

Zolang het kind geen koorts heeft kan het bezoek doorgaan.

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Jongere van 12 t/m 18 jaar

Maak samen met de arts of GGD een beleid voor isolatie of quarantaine binnen de mogelijke instelling.

 • Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
 • De bezoeker komt alleen.
 • Verlaat de afdeling direct na het bezoek en was je handen.
 • Desinfecteer alle gebruikte objecten (laptop/tafel/stoelen etc.).
Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Duurt het contact langer dan 15 minuten en kan er geen 1.5 meter afstand gehouden worden?

Nee

Ja

Geen coronaverschijnselen

Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en denk aan de 5 principes.

» de 5 principes

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Ik moet:

de cliënt persoonlijk verzorgen

medische handelingen uitvoeren

Ik moet de cliënt persoonlijk verzorgen.

Draag een medisch mondmasker, handschoenen, schort en veiligheidsbril.Ik ben in bezit van persoonlijke beschermingsmiddelen

Nee

Ja

Ik moet medische handelingen uitvoeren.

Draag een FFP2-masker, handschoenen, schort en veiligheidsbril.Ik ben in bezit van persoonlijke beschermingsmiddelen

Nee

Ja

Ik ben niet in het bezit van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem contact op met jouw organisatie

Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Ik weet hoe ik de beschermingsmiddelen moet gebruiken.

Nee

Ja

Ik weet niet hoe ik de beschermingsmiddelen moet gebruiken.

» Algemene instructie
» Instructie mondmasker
» Instructie handschoenen

 • Gooi de handschoenen en het schort weg.
 • Het mondmasker kan 3 uur gedragen worden als je de buitenkant niet hebt aangeraakt. Gooi hem daarna weg.
 • Desinfecteer de bril en lever deze in bij jouw organisatie.
Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?

Ik weet wel hoe ik de beschermingsmiddelen moet gebruiken.

 • Gooi de handschoenen en het schort weg.
 • Het mondmasker kan 3 uur gedragen worden als je de buitenkant niet hebt aangeraakt. Gooi hem daarna weg.
 • Desinfecteer de bril en lever deze in bij jouw organisatie.
Contact gehad met cliënt die besmet blijkt?