Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Je doet aangifte en dan? Wat gebeurt er met de aangifte?

In principe gaat de aangifte naar het openbaar ministerie (de officier van justitie), deze beslist of de verdachte vervolgd gaat worden, dus of er een zaak komt. Zoals gezegd wordt voorrang gegeven aan vervolging van verdachten van agressie tegen werknemers met een publieke taak.

Als dit niet zo is kan een art. 12 Sv-procedure gestart worden bij het gerechtshof, waarbij gevraagd wordt aan de rechters om het OM te verplichten de vervolging alsnog in te stellen.

Mocht de politie onverhoopt niets met de aangifte doen, omdat zij de gebeurtenis niet aangiftewaardig vindt neem dan contact op met de (hulp)officier van justitie, voor overleg.