Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

‘Klein beginnen, groots eindigen'

4 sep 2020

Ruim baan geven aan kennis en kunde van medewerkers in jeugdhulp. Zodat zij optimaal hun professionaliteit kunnen inzetten, in een cultuur waarin het prettig werken is. Onder de noemer ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ werken vakbonden en werkgevers en ministeries samen om het werk in jeugdzorg aantrekkelijker te maken. ‘We hebben enkele organisaties op het oog om deze verandering tot stand te brengen' Maaike van der Aar noemt ze de helden van jeugdzorg: ‘De werkgever die dit aangaat, is een werkgever met lef, die we op het schild moeten hijsen.’

Maaike, werkt als FNV-bestuurder en lid van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg op diverse fronten aan versterking van de sector. Zij is trekker van het project 'Aantrekkelijke organisatie’: een van de thema’s van de Arbeidsmarkttafel Jeugd om het werk in jeugdzorg aantrekkelijker te maken. Volgens de vakbondsbestuurder brengen verschillende instellingen dit type werkgeverschap al in de praktijk. Ze scoren bijvoorbeeld hoog op betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, kennen relatief weinig verzuim en verloop en bieden ruimte en autonomie aan hun medewerkers. Niet voor niets zitten zij, om de successen in alle openheid te delen, in de projectgroep. Net als hr-mensen, jeugdprofessionals en andere deskundigen uit jeugdzorg.

Uit een rondgang in het veld, blijkt dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector. Zonder hen geen jeugdzorg.

Dit project bundelt de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie, waar de jeugdprofessionals graag werken. Vervolgens gaat een aantal organisaties uitvinden en testen hoe zij deze bestanddelen in hun eigen keuken in de juiste vorm kunnen gieten. Aan de hand van een overzichtelijk receptenboekje met de meest succesvolle ingrediënten.’

Werkgevers met lef

In lastige tijden aan een experiment meedoen met behoorlijk wat impact op de organisatie. Je moet maar durven. Toch is het geen sprong in het diepe. De organisaties die hieraan meedoen krijgen veel steun vanuit de projectgroep, verzekert Maaike van der Aar.

‘Ze steken behoorlijk hun nek uit, in een sector met volop concurrentie, geld- en personeelstekorten. Om dan met de billen bloot te gaan, een kijkje in jouw keuken te gunnen, is lef. Want ongetwijfeld sluipen er ook fouten in, gaat het een keer mis. Daarom gaan we niet lichtzinnig te werk. Het wordt een stevig begeleide en gemonitorde pilot met een uitgebreide communicatiemachine erachter. Om ervaringen te delen met de rest van het veld. Aan het eind van de proefperiode verzamelen we de best practices en passen we het receptenboek aan.

Uiteraard hopen we dat het zoiets fantastisch wordt, dat iedereen het omarmt: een panklaar concept, dat je kunt uitstrooien over de hele sector. Als dat lukt, dan hebben we goud in handen.

Emancipatie in jeugdzorg

Voor de start van de proeffase is deze zomer ook nog een brede enquête uitgezet in de branche. Om nog meer nuttige voeding boven tafel te halen. Aangevuld met wetenschappelijke inzichten en kennis over werken in moderne organisaties door experts. Ook om te checken of de werkgroep op het goede spoor zit. Maaike van der Aar geeft alvast een klapper weg, die nu al bij het werkveld in de smaak valt. Uit de keuken van de instellingen uit de werkgroep, aangedragen door jeugdprofessionals zelf.

‘Zelforganiserende teams. Die zijn bevoegd om zelf hun manier van werken in te vullen met het bijbehorende budget, inclusief een eigen pinpas. Managers zitten op afstand, maar zijn oproepbaar voor ondersteuning. Die regelruimte vinden medewerkers heel prettig en zorgt meteen voor minder werkdruk. Bovendien bewijzen ze, dat de hoogopgeleide jeugdprofessionals zelf voor een deel de touwtjes in handen kunnen nemen. Het klinkt als de emancipatie van de jeugdwerker en dat is het ook.’

Jeugdhulp. Alles in het werk

'Aan de Arbeidsmarkttafel Jeugd werken vakbonden, Jeugdzorg Nederland en de Ministeries van VWS en JenV samen in projecten die ervoor moeten zorgen dat mensen in de jeugdhulp willen komen werken en blijven werken. We zijn begonnen met 5 projecten. Over één van die projecten lees je in dit interview. Vanaf nu noemen we de arbeidsmarkttafel: 'Jeugdhulp. Alles in het werk'. Benieuwd naar de andere thema’s? Ga naar de themapagina.