search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Medewerkerstevredenheids- onderzoek en agressie

Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een schriftelijke vragenlijst waarmee je de beleving van medewerkers van hun werk onderzoekt. De set vragen ligt niet vast en kan per onderzoek of organisatie verschillen.

Er zijn gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze bieden als voordeel dat je vergelijkingen met andere organisaties kunt maken. Maar je kan ook je eigen set van vragen maken.

Let op:

Kijk goed naar de vragenset . Wil je beleving meten of de effectiviteit van maatregelen beoordelen, of beide? Kies de goede vragenset voor het doel.

De beoordeling van de uitkomsten van een MTO is een punt van aandacht bij de voorbereiding: beoordeel je op basis van (vooraf vast te stellen) normen of op basis van onderlinge vergelijkingen?

Het gebruik van de vragenlijst vraagt om inbedding in een groter geheel van follow-up- activiteiten en terugkoppeling.

Welke instrumenten zijn er?

Er zijn verschillende vragenlijsten. Zonder volledig te zijn willen we er een paar noemen.

Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) van SKB

Dit gevalideerde instrument meet werkdruk, werkstress en werkbeleving. Er is een aparte vragenlijst ontwikkeld voor drie hoofdgebieden van sociale onveiligheid: lichamelijke agressie, serieuze bedreiging en lastig gedrag. Er wordt in kaart gebracht bij hoeveel mensen dit voorgekomen is en hoe vaak en wat voor soort daders zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Als mogelijke gevolgen voor het slachtoffer wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en zware verwondingen en verminderd functioneren in het werk. Enkele items met betrekking tot het posttraumatisch stresssyndroom (ptss) geven inzicht wie er met acute stressklachten rondlopen.

Gebruik van de vragenlijst kost geld. Daarvoor krijgt u ondersteuning bij het uitzetten van de vragenlijsten en de rapportage.

Agressie- en weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel
De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

het aantal en de aard van incidenten waar medewerkers bij betrokken zijn;

het risico dat medewerkers lopen;

het veiligheidsgevoel dat medewerkers ervaren;

het effect van uw beleid, bijvoorbeeld van trainingen en regels;

de invloed van veiligheid op werkstress, tevredenheid en het verzuim.

Gebruik van de vragenlijst kost geld. Daarvoor krijgt u ondersteuning bij het uitzetten van de vragenlijsten en de rapportage.

Vragenlijst Expertisecentrum Veilige Publieke Taak aangepast.

Hiermee inventariseert welke ervaringen medewerkers hebben met de verschillende vormen van agressie. Daarnaast wordt gevraagd naar de kennis van preventieve maatregelen en meldingssystemen. De vragenlijst is door het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (www.evpt.nl) gebruikt voor grootschale onderzoeken. De vragenlijst is dan ook zeer uitvoerig, in veel gevallen zal een aanpassing gemaakt moeten worden.

De vragenlijst is een Word-document dat u kosteloos kunt gebruiken en aanpassen.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling