Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Met wat voor soort geschil of conflict kan ik bij de commissie terecht?

De commissie is er voor conflicten of geschillen tussen de werknemer en de werkgever die gaan over de arbeidsovereenkomst en over ontslag. Bijvoorbeeld geschillen over functiebeschrijving, een functie-indeling, een aanpassing in de werktijden of het wel of niet in aanmerking komen voor een vaste aanstelling.  

Bij ontslag kan het gaan onderwerpen als niet goed functioneren en boventalligheid.  

Er is een aantal voorwaarden voor de commissie om de zaak in behandeling te nemen:  

  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft nog geen vergunning afgegeven en de ontslagprocedure opgeschort. Let op: als er sprake is van een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen, waaraan een reorganisatieplan ten grondslag ligt en dat met instemming van de ondernemersraad (or) is vastgelegd, geldt deze opschortende werking niet. 
  • Als het geschil te maken heeft met de invoering van het nieuwe algemene Functieboek, heeft de Commissie van Geschillen Jeugdzorg geen rol. Dan gelden er andere afspraken die beschreven staan in Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke Functieboek. 
  • Als er al over het geschil een rechtszaak loopt, dan neemt de commissie de zaak niet in behandeling. De zaak is dan niet ontvankelijk.