Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuwe tekst cao Jeugdzorg

12 dec 2019

De nieuwe versie van de Cao Jeugdzorg 2019-2020 is klaar. In de tekst zijn de afspraken uit het cao-akkoord verwerkt: de loonsverhogingen, de tijd voor onbereikbaarheid en het 100 procent vergoeden van de vakbondscontributie voor FNV en CNV-leden.

 

Er is nog meer aangepast. Zo zijn verouderde artikelen en bijlagen verwijderd en is de tekst aangepast aan nieuwe wetgeving (wet Invoering extra ouderschapsverlof, de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet Arbeidsmarkt in Balans). De cao-tekst kun je hier vinden.

Downloads