search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
21 september 2020

Coronavirus: afspraken en regelingen

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in jeugdzorg omgaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19? Een overzicht van regelingen, afspraken en economische noodmaatregelen die voor jeugdzorg van belang zijn. 

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in jeugdzorg consequenties. Het platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en de cao-tafel jeugdzorg zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Op Jeugdzorg werkt! vind je een pagina over werken in tijden van corona met informatie, tools en links. 

Overheidsmaatregelen die gelden voor heel Nederland

Volg de updates over het coronavirus

Werkgevers

 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Een deel van de werknemers in Zorg en Welzijn ontvangt een bonus van 1.000 euro. De functies die in aanmerking komen zijn 18 september bekendgemaakt. Lees de afspraken en voorwaarden. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.
 • Vanaf maandag 21 september hebben zorgmedewerkers en docenten voorrang bij testen. Dit geldt ook (onder voorwaarden) voor jeugdzorg, maar er bestaat veel onduidelijkheid over de uitleg van de regeling. Bekijk de informatie voor leden bij Jeugdzorg Nederland en de veelgestelde vragen over testen en WMO15 en Jeugdwet van de overheid.
 • Jeugdzorg Nederland heeft voor leden een besloten coronagroep ingericht om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook op de website een overzicht van veelgestelde vragen.
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen voor werkgevers  met vooral een praktische insteek.
 • Overzicht en veelgestelde vragen over de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Actuele informatie van het UWV, ook over de TNOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud). Tweede aanvraagronde vanaf 6 juli. 
 • De meerkosten voor corona die wmo- en jeugdorganisaties moeten maken, worden vergoed tot het eind van het jaar. Lees het bericht over verlenging van de vergoedingsregeling meerkosten bij VNG en gebruik het speciale registratieformulier.
 • Informatie en afspraken gemeenten en Rijk over continuïteit financiering die golden tot 1 juli. Voor de periode na 1 juli is in de Tweede Kamer een motie aangenomen met een voorstel voor maatwerk voor jeugdzorginstellingen met continuïteitsproblemen. 
 • Jaarverslagen van jeugdzorginstellingen hoeven pas op 1 oktober bij VWS te zijn. Lees meer.
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt.

Werknemers

 • Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een coronaovereenkomst gesloten. Bekijk de afspraken.
 • Gebruik de Beslisboom werk en corona, speciaal voor jeugdzorgwerkers en afgestemd op de richtlijnen van RIVM en NJI.
 • Een deel van de werknemers in Zorg en Welzijn ontvangt een bonus van 1.000 euro. Lees wie in aanmerking komt voor de bonus die moet worden aangevraagd door je werkgever.
 • Bekijk de veelgestelde vragen bij FNV Zorg & Welzijn (specifiek voor jeugdzorg), CNV Zorg & Welzijn en FBZ.
 • Loopbaanadvies en scholing voor werknemers die door de crisis geraakt worden: NL leert door.
 • En de vragen voor werknemers bij de Rijkoverheid. Bijvoorbeeld: Ik moet naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
 • Nederlands Jeugdinstituut: omgaan met de gevolgen van het coronavirus voor professionals, ouders, kinderen en jongeren en gemeenten.
 • Aanpassingen SKJ vanwege coronacrisis.
 • Or in coronatijden: whitepaper met relevante informatie voor pvt en or van SBI Formaat.
 • De aanvaag van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, gebeurt via dit loket van Mediq. De middelen zijn schaars. Loop jij hierdoor risico's in je werk, dan kun je dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via meldpunt@igj.nl. Graag een kopie van de melding doorgeven aan het coronameldpunt van FNV dat alle signalen verzamelt.

Overige informatie

Let op: de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling