search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
¬ę Terug
30 november 2018

Nieuwe subsidieronde voor aanpak tekorten arbeidsmarkt

Goed nieuws voor organisaties in (jeugd)zorg en welzijn die de tekorten op de arbeidsmarkt willen aanpakken door medewerkers op te leiden en aan te trekken. Maandag 3 december opent het derde tijdvak van SectorplanPlus. Voorwaarde is dat opleidingen een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van de tekorten op de regionale arbeidsmarkt. Ze moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers, om- of opscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing of de scholing van praktijkbegeleiders.

3e Tijdvak open van 3 t/m 21 december

Vanaf 3 december 10:00 uur kunnen werkgeversorganisaties een aanvraag indienen. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 3e tijdvak dienen tussen 1 januari en 31 december 2019 van start gaan. De subsidie wordt verstrekt op basis van cofinanciering.

Nieuw: oriëntatiebanen

Werkgevers die ter oriëntatie werknemers aannemen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Een aantal nieuwe opleidingen is toegevoegd en een verfijning van opleidingen die betrekking hebben op het trainen en opleiden van deelnemers door langdurige trajecten.

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS, speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn. Voorwaarde is dat hun werk in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd wordt uit een van de volgende wetten: Wmo, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet of de Wet Publieke Gezondheid. Daarmee geldt de subsidie dus ook zeker voor organisaties in Jeugdzorg en  Sociaal Werk.

Waarom deze subsidie?

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn. Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daarom is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling