search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
6 april 2020

Noodregeling voor digitale hulpverlening gesloten

De speciale noodregeling SET COVID-19 in inmiddels weer gesloten. Vanwege het bereiken van het maximale subsidiebedrag kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden. Aanvragen die al zijn ingediend worden in behandeling genomen. Meer informatie.

Heb je al een aanvraag ingediend? Dan is je aanvraag in behandeling en krijg je zo snel mogelijk bericht.

Door de corona-maatregelen is er geen fysiek contact mogelijk tussen hulpverlener en cliënt. Face-to-face gesprekken en huisbezoeken vinden alleen plaats onder strikte voorwaarden als het echt niet anders kan. Er is een omslag nodig naar digitale zorg op afstand om de ondersteuning aan cliënten en ouders/verzorgers te kunnen blijven bieden. Juist nu.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) COVID-19

Daarom biedt het ministerie van VWS een speciale noodregeling aan. De Stimuleringsregeling E-health Thuis is uitgebreid met een noodmaatregel: SET COVID-19 voor organisaties in zorg en welzijn die willen investeren in systemen voor digitale zorg op afstand.

Budget

Per aanvraag is een subsidiebedrag van € 50.000 beschikbaar waarvan maximaal 50% gebruikt mag worden voor de aanschaf, lease en licentiekosten van digitale toepassingen. De subsidie mag ook gebruikt worden voor het inhuren van externen voor advies en implementatie van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

De subsidie mag aangevraagd worden voor:

  • De kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen.
  • Loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding.
  • Externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.

Subsidie aanvragen

Op dit moment kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend vanwege het bereiken van het maximale subsidiebedrag.

Doorlooptijd

Na het indienen van een aanvraag ontvangen organisaties binnen maximaal vijf werkdagen een reactie. Na goedkeuring wordt het subsidiebedrag binnen vijf werkdagen overgemaakt.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling