search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
3 december 2018

Risicomonitor: veiligheid, gezondheid én kwaliteit

Een gezonde en veilige werkomgeving start met een Risico Inventarisatie & Evaluatie en een plan van aanpak. Het RI&E-instrument voor de branche jeugdzorg is de Risicomonitor. In november heeft Steunpunt RI&E de erkenning van de Risicomonitor als branche-instrument met drie jaar verlengd.

Minder dan 25 werknemers?

Dat is goed nieuws voor organisaties met maximaal 25 werknemers. Die hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie niet te laten toetsen door een arbodienst of deskundige als zij voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van de Risicomonitor. Dit staat ook in de cao Jeugdzorg.

Meer dan 25 medewerkers?

Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan moet de RI&E en het Plan van Aanpak getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige. Deze controleert of de RI&E goed is uitgevoerd.

Voordelen Risicomonitor 

De Risicomonitor is een overzichtelijk en gebruikersvriendelijk instrument dat je helpt aan de slag te gaan met actieplannen rond arbo voor medewerkers. Veiligheid, gezondheid en kwaliteit staan daarbij centraal. Er zijn verwijzingen opgenomen naar de Arbocatalogus Jeugdzorg, zodat je snel oplossingen en aanbevelingen vindt die je kunt gebruiken om maatregelen te formuleren. 

De voordelen op een rij:

  • Inventariseren of het beleid met daarbij behorende protocollen en werkafspraken passen bij de actuele situatie om risico's te beheersen. Door dit vanuit thema's te doen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk, is het eenvoudig gedurende het jaar thema's op te pakken. De thema's zijn onderverdeeld in 6 modules: Arbo, veilig en gezond gebouw en buitenruimten, verzorgen, veilig ontdekken, sociale veiligheid en brandveiligheid.
  • Inzichtelijk hebben welke maatregelen nodig zijn om het beleid te verbeteren.
  • Dubbel werk voorkomen door per thema aan te geven welke protocollen er zijn of onderzoeken zijn uitgevoerd (denk aan een MTO dat is gedaan voor arbeidsveiligheid).Voortgang monitoren van alle activiteiten en acties per locatie.
  • Medewerkers actief betrekken bij het beleid en de inventarisaties, door acties bij hen uit te zetten.

Meer informatie

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling