search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
13 mei 2020

Samen de crisis te lijf

‘Gelukkig zijn er sinds mei weer ‘live’ ontmoetingen mogelijk tussen pleegkinderen en hun ouders.’ Maar Yorneo kijkt alweer verder vooruit. Zoals de Drentse jeugdhulporganisatie dat ook deed bij de lockdown. Ruim voor de aankondiging van de minister-president half maart had Yorneo al een coronacrisisteam paraat en de eerste maatregelen genomen. ‘Dankzij de korte lijnen met collega’s en goede contacten met ketenpartners plus gemeenten.’

Jeroen Regtuijt Yorneo

Bestuurders Jeroen Regtuijt en Annemieke Smit vormen, samen met collega’s van P&O, organisatiekwaliteit, bestuurssecretariaat en twee leden (hulpverleners) uit de ondernemingsraad, het coronacrisisteam van Yorneo. Daarbij wordt niet alles bedacht en beslist in de bestuurskamer, benadrukt Jeroen Regtuijt: ‘Sowieso is samenwerking bij ons een goede gewoonte. De totstandkoming en realisatie van ons tweejarig beleidsplan is bijvoorbeeld ook een gezamenlijk proces met onze collega’s.'

'Net als nu, tijdens deze crisis. Daarin speelt een speciale mailbox een centrale rol. Elke collega kan daarin vragen, ervaringen en tips kwijt: belangrijke input voor inzichten en maatregelen, die het team in besluiten vertaalt. Dat gebeurt ook met de actuele landelijke ontwikkelingen en informatie van ketenpartners. Iedere werkdag maken we een behapbaar pakketje van die gegevensstroom en mailen we een update naar onze collega’s. We passen onze hulpverlening, contacten met gezinnen en bezetting op locaties daarmee steeds aan naar de actualiteit.’

Vertrouwen in de aanpak

Veel maatregelen zijn al dagelijkse praktijk. Medewerkers van kantoor en dagbehandelingslocaties werken vooral thuis, beeldbellen is het nieuwe normaal en een blijvertje en de 24-uursopvang houdt zich aan de RIVM-richtlijnen. 'Dit alles om nieuwe besmettingshaarden zoveel mogelijk te voorkomen,' vult Jeroen Regtuijt aan.'

In situaties waar het echt nodig is, is wel sprake van face-to-facecontact.

‘Nu de scholen dicht zijn en bijbanen en stages deels gestopt, zitten onze jongeren op verblijfslocaties meer aan huis gekluisterd. We proberen daarvoor passende alternatieven te bieden, die onze collega’s in overleg met de jongeren bespreken. Variërend van een balletje trappen tot een rondje fietsen. Of andere contacten met hun netwerk organiseren. Maar wel altijd binnen de kaders van de landelijke richtlijnen.’

'Onze hulpverlening zo goed mogelijk voortzetten voor jongeren, kinderen en gezinnen is leidend,' vult de bestuurder aan. Daarbij is ook aandacht voor collega’s met een kwetsbare gezondheid of uit een andere risicogroep. ‘Mooi om te zien hoe we erin slagen dit samen voor elkaar te krijgen, met onze hulpverleners, secretariaten en bedrijfsbureau en onze ketenpartners.’

Vertrouwen in de partners

Ambulante hulpverlening aan cliënten verloopt ook via beeldbellen. Maar als de situatie er echt om vraagt, dan gaat de hulpverlener op huisbezoek. Na overleg met gedragswetenschapper, klinisch psycholoog of coronacrisisteam. Bij een besmetting in een gezin wordt voorzien in beschermende kleding.

Binnen alle beperkingen hulpverlening voortzetten, zonder ‘nee’ te verkopen. Daarin zijn we echt geslaagd.

'Dankzij onder meer de goede samenwerking met collega-zorgaanbieders én gemeenten in deze regio: de belangrijkste opdrachtgevers. Die onderstrepen het belang van onze inspanningen, denken mee en dragen zorg voor financiering. Ook pakken we samen met ketenpartners initiatieven op. Zo hebben we met collega-zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten Hoogeveen en Emmen noodgroepen voor kwetsbare kinderen gestart. Want in bepaalde gezinnen wordt het heel spannend als kinderen te lang thuis zitten.’

Vertrouwen in de toekomst

De samenwerking in het Drentse jeugdzorgveld was al goed. Maar krijgt nu een extra impuls. Het besef dat iedereen elkaar nodig heeft, leeft volop. Ook door een van de meest prangende zaken: de versoepeling van de bezoekregeling voor pleegkinderen en hun eigen ouders, voegt Jeroen Regtuijt toe.

‘Ook deze groep heeft alleen contact op afstand. Dat is bijna niet vol te houden. Vooral voor de hele jonge kinderen. Gelukkig zijn er vanaf mei weer ‘live’ ontmoetingen mogelijk. En starten vanaf 11 mei 2020 onze dagbehandelingsgroepen weer. Overigens kijken we ook verder vooruit. Als kantoor- en alle andere locaties open mogen en verruiming van ambulante hulpverlening mogelijk is. Ook daarvoor is de inbreng van collega’s onmisbaar. Want alleen samen kunnen we de anderhalvemetersamenleving veilig vormgeven.’

Reactie van Oscar Overbeek van CNV Zorg & Welzijn:

Vertrouwen in elkaar

‘Yorneo regelt veel op eigen initiatief en neemt daarin het personeel continu mee. Zie het voorbeeld van de corona-mailbox waar medewerkers terecht kunnen. Mensen voelen zich gehoord. En krijgen ook de ruimte veel zelf in te vullen. Dat krijgen we ook terug van onze leden.’

Bestuurder Oscar Overbeek van CNV Zorg & Welzijn en lid van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg, had recent met de andere vakbonden overleg met de bestuurders van Yorneo. Via een ‘beeldbelverbinding’. De afspraak stond al lang in de agenda, zou over een sociaal plan gaan, maar al snel kwam corona ter sprake: ‘Hun aanpak is een lichtend voorbeeld hoe je als werkgever en werknemers samen zo’n crisis te lijf kunt gaan. En hoe je ook in onzekere tijden goede afspraken kunt maken met ketenpartners.’

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling