search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
10 december 2019

Werk maken van werkplezier

Wat helpt nou écht tegen werkdruk? Hoe stimuleer je werkplezier bij medewerkers? Leer van de succesvolle aanpakken van andere jeugdzorgorganisaties. 

Werkgeluk werkt!

In de Cao Jeugdzorg 2017 – 2019 maakten de sociale partners afspraken over de aanpak van werkdruk en het versterken van werkplezier. Organisaties kunnen daar op hun eigen manier invulling aan geven.

Ervaringen delen 

Bekijk de goede voorbeelden van organisaties op de themapagina. Daar vind je ook achtergrondinformatie, speciaal bedoeld voor hr-adviseurs, leidinggevenden en or-leden die een rol hebben bij de aanpak van werkdruk. In 2020 breiden we de pagina uit.  

Aandacht voor werkplezier blijft

Best practices om van elkaar te leren is een van de activiteiten van Jeugdzorg werkt! Met bijna 60% van de jeugdzorgwerkers die de werkdruk te hoog vindt, staat de aanpak van werkdruk hoog op de agenda. Wat kun je nog meer verwachten? Een e-magazine met tips voor meer werkplezier en een aanbod van workshops en mogelijkheden voor uitwisseling, als vervolg op het Event Werkdruk XL. Andere activiteiten in 2019: theatervoorstelling Time-Out! en Wedstrijd de Gouden Accu voor het beste idee om werkplezier te verhogen.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling