Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek naar impact coronacrisis op professionals

27 jun 2020

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op het werk en de werkbeleving van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychosociale of psychische problemen? Is de werkdruk toegenomen of juist niet? Kunnen ze de zorg bieden die ze voor hun cliënten nodig vinden? En wat doet dit met hun eigen psychisch welbevinden?

zoomsessie

Dat wil het Trimbos-instituut in kaart brengen. Samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen, zoals MIND en Hogeschool Inholland. Hiervoor doen we een kortdurend onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op professionals met cliëntcontacten voor psychische hulp, zorg en ondersteuning. Of ze nou werkzaam zijn voor telefonische hulpdiensten, in het sociaal domein, de eerste lijn, de ggz, de jeugdhulp, of waar dan ook. Direct naar het onderzoek.

Van protocollen tot veerkracht

In de anonieme vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar (veranderingen in) de werksituatie, type cliëntcontacten, toepassing van COVID-19 protocollen, kwaliteit van zorg en praktische ondersteuning op het werk. Maar ook naar veerkracht, hulpbronnen, stressoren, (veranderingen in) leefstijl en gezondheid, slaap, stress en psychische klachten.

Professionals cruciaal voor kwetsbare groepen

'Juist professionals die zelf hulp, zorg of ondersteuning bieden bij psychosociale of psych(iatr)ische problematiek vervullen een cruciale rol bij de aanpak van de indirecte gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van de bevolking. Die gevolgen zullen door de recessie eerder toe- dan afnemen. Het is het daarom extra belangrijk om te investeren in de duurbare inzetbaarheid van deze professionals', zegt onderzoeker Marja van Bon-Martens. 'Door te kijken naar de samenhang tussen de veranderingen in het werk door de coronacrisis en het welzijn van de professionals, kunnen we gerichte adviezen geven om hun werksituatie te verbeteren. Zo kunnen zij aan hun cliënten de continuïteit en kwaliteit van hulp, zorg en ondersteuning bieden die zij nodig vinden.'

Eerste resultaten begin augustus

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen belangrijk voor professionals, maar zeker ook voor de aanbieders en financiers van zorg, de beroepsverenigingen, cliëntvertegenwoordigers en overheden. Vertegenwoordigers hiervan werken vanaf het begin mee aan dit onderzoek, dat in opdracht van ZonMw wordt uitgevoerd. De eerste resultaten worden begin augustus verwacht.

Meedoen?

Bied je als professional hulp, zorg of ondersteuning aan mensen en is die primair gericht op psychosociale of psych(iatr)ische problematiek? Of heb je dit gedaan op enig moment ten tijde van de coronacrisis (sinds maart 2020)? Vul dan de vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. je kunt meedoen tot 16 juli 2020. De link wordt via verschillende kanalen verspreid. Het kan daarom zijn dat je deze oproep vaker ontvangt en op meer plekken tegenkomt. Eén keer meedoen is voldoende. 

Wil je eerst meer weten over hjet onderzoek, lees dan de informatiefolder van het Trimbos-instituut.