search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Arbeidsmarktfitheid

Hoe werken werknemers aan hun positie op de arbeidsmarkt? Denken ze bewust na over hun toekomst? Zijn ze op zoek naar een andere baan?

Het aandeel medewerkers in Jeugdzorg dat op zoek is naar een andere baan steeg in 2015 nog ten opzichte van 2013, maar is in 2017 gedaald. De afname zien we zowel bij medewerkers die aangeven vrijwillig op zoek te zijn naar een andere baan, als bij medewerkers die aangeven niet vrijwillig te zoeken.

Meer weten?
Johan Siegert
Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek
085 - 1051 856

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling