search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Gevolgen corona voor jeugdzorg

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jeugdzorg? Welke knelpunten zijn er? En hoe zit het met huisbezoeken? Op deze pagina lees je meer.

Het algemene beeld is dat het overal hectisch is, maar dat de reguliere zorg redelijk verloopt, zo goed en zo kwaad als het gaat. Crisissituaties zijn een knelpunt: door de coronamaatregelen kunnen spanningen in gezinnen oplopen. Tegelijkertijd kan op afstand (met beeldbellen) de problematiek minder goed ingeschat en ondersteund worden. Huisbezoeken zijn niet altijd mogelijk vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van bijvoorbeeld mondkapjes voor medewerkers.

Gupta

De coronacrisis treft de arbeidsmarkt van zorg en welzijn, ook die van jeugdzorg. Onderzoeksbureau Gupta heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat dagbehandeling vrijwel volledig is afgezegd, net als diagnostiek. Pleegzorg en intramurale jeugdzorg gaan wel door. Ambulante zorg gaat gedeeltelijk door, maar dan telefonisch. Ongeveer 30.000 jeugdigen krijgen daardoor tijdelijk geen zorg en voor nog eens 130.000 jeugdigen is de zorg verminderd of aangepast.

Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit onderzocht de de effecten van corona op jeugdhulpaanbieders. Download onderstaande rapportages uit april en juni.

NJI en Garage2020

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) onderzocht samen met Garage2020 de gevolgen van corona op jeugdhulp. Ruim 250 respondenten deden mee via social media. De coronatijd heeft enkele positieve gevolgen, zoals de opmerkelijke veerkracht van gezinnen, innovatie met blended care en meer saamhorigheid. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over minder zicht op de problemen van gezinnen, over een toename van kansenverschillen tussen kinderen en jongeren en over de gezondheid van hulpverleners (mentaal en fysiek) en de financiële positie van de organisaties. Lees het volledige rapport of het het korte verslag met de belangrijkste conclusies. 

Meer weten?
Johan Siegert
Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek
085 - 1051 856

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling