Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Op naar Individueel Keuzebudget binnen jeugdzorg!

7 mrt 2023

In het cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 hebben de cao-partijen afgesproken een Individueel Keuze Budget (IKB) in te voeren. De invoeringsdatum is verplaatst van 1 juni 2023 naar 1 januari 2024. Dit is besloten na een toets bij werkgevers. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een zorgvuldige invoering. Binnenkort presenteren we voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers dat behulpzaam is bij de introductie van het IKB Jeugdzorg.

Sneakers voor pijlen die staan voor keuzes maken

In het cao-akkoord is afgesproken dat de cao-partijen de opzet en invulling van deze regeling nader zullen bepalen. Samen met IKB-specialisten én collega’s uit de praktijk geven zij de regeling verder invulling. Daarnaast onderzoeken zij met deze kenners wat in de praktijk nodig is om het IKB in te voeren.

Met het IKB krijgen jeugdzorgmedewerkers meer regie en keuzevrijheid binnen hun arbeidsvoorwaarden. Een aantal arbeidsvoorwaarden zal worden omgezet in een budget. Met dit budget kunnen jeugdzorgmedewerkers naar eigen inzicht en behoefte hun budget inzetten, passend bij hun levensfase. Denk bijvoorbeeld aan vrije tijd of een uitkering in geld.
Jeugdzorg werkt! informeert je zodra de invulling van de regeling bekend is. 

Lees meer over de afspraken rondom het Individueel Keuzebudget