Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Interview Participatiewet

Samen werken aan een aantrekkelijke sector

9 sep 2019

Meer instroom, doorstroom en creatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is het doel van het netwerk van HR-adviseurs & recruiters Amsterdam in het project Mobiliteit en de gezonde arbeidsmarkt. 

Denise Dubben

Wat doet het netwerk? Wat is er nodig voor een goede samenwerking? En wat levert het op? We spraken erover met Oddy Folgerts, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt & Onderwijs bij SIGRA, en Denise Duppen-Schuitemaker, corporate recruiter bij jeugdhulporganisatie Spirit.

Wat is het doel van het netwerk?

Denise: 'Wat we willen is de instroom en doorstroom bevorderen en aandacht besteden aan de ontwikkeling van onze professionals. HR-adviseurs en recruiters hebben een belangrijke taak: we moeten zorgen dat we de beste match maken. Dan krijgt de jeugd de hulp die ze nodig heeft. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een forse uitdaging. Door samen te werken en samen te leren kunnen we meer bereiken.'

Oddy: 'Het netwerk is een onderdeel van een project en dat is weer onderdeel van een regionaal programma… het is wat veel om allemaal uit te leggen. In elk geval; we zijn vorig jaar gestart en inmiddels zijn we met tien organisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming in Amsterdam.'

Je werkt samen, maar bent dus ook concurrenten van elkaar? Spannend!

Denise: 'Ja feitelijk wel, want we vissen allemaal in dezelfde vijver. Wil je elkaar niet in de weg zitten dan moet je uit gaan van het gezamenlijk belang: een sterk jeugddomein. Het vraagt vertrouwen, dus dat is iets waar we veel tijd aan besteden. De begeleiding die Oddy biedt maakt daarin het verschil.'

Oddy: 'Als projectleider kun je positieve invloed hebben op de samenwerking. Mijn rol gaat daarmee verder dan helpen bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie en een plan van aanpak. Draagvlak is essentieel voor samenwerking. Daarvoor moet iedereen helder zijn over wat zij/hij haalt en brengt en welke verwachtingen er zijn.'

Denise: 'Ja dat, en we zijn allemaal verschillend als organisatie. Dat maakt samenwerken in het netwerk juist aantrekkelijk.' 

Waar zetten jullie op in?

Denise: 'We zetten in op nieuwe instroom en op het voor de sector behouden van professionals. Dat doen we op verschillende manieren. We zijn bijvoorbeeld begonnen met ‘matchingtafels’ waar vraag en aanbod samen komen. (Zij-)instromers of medewerkers pitchen dan bij het netwerk voor een vacature of functie.'

Oddy: 'Het moet je wel liggen natuurlijk. Je staat toch voor tien mensen. Maar het gaat er gemoedelijk aan toe hoor. En als een kandidaat het niet ziet zitten dan kan de HR-adviseur of recruiter eventueel de pitch doen.' Dit is alleen voor instromers?

Denise: 'Nee hoor, ook voor werknemers die zich willen oriënteren bij een van de andere organisaties. Dat is een waardevolle en laagdrempelige manier voor professionals om zich te ontwikkelen. Het staat nog in de kinderschoenen, omdat we wel wat uitzoekwerk hebben over hoe je de uitwisseling organiseert.' 

Waarin trekken jullie nog meer samen op?

Denise: 'Als we elkaar treffen dan bespreken we actuele thema’s of uitdagingen. En we hebben het plan om gezamenlijk een banenmarkt te organiseren.'

Oddy vult aan: 'Daarnaast is er de website Jouw kansen in de jeugdhulp van de campagne Jeugdhulp in Amsterdam. Ook in de communicatie kun je samen optrekken.' 

Waarom zouden meer organisaties jullie voorbeeld moeten volgen?

Denise: 'Omdat je je krachten bundelt, van elkaar leert, het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden. En je veel meer initiatieven van de grond krijgt. Daarmee houd je de sector aantrekkelijk voor de huidige professionals en voor nieuwe collega’s.'

Oddy: 'SIGRA ziet in alle domeinen in zorg en welzijn dat samenwerken steeds belangrijker wordt. We kunnen lastige opgaven op de arbeidsmarkt niet alleen oplossen, we hebben elkaar nodig.'

Lees meer over werving en behoud: