search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat doet de commissie van geschillen?

 1. De commissie beoordeelt het meningsverschil en neemt een besluit.
   
 2. Als de commissie meer informatie nodig heeft om het geschil goed te kunnen beoordelen, dan kan het zijn dat de voorzitter van de commissie meer informatie aan u en de tegenpartij vraagt. De voorzitter bepaalt hoe de informatie moet worden aangeleverd, en voor wanneer.
   
 3. De commissie bepaalt of er een mondelinge behandeling nodig is tussen de twee partijen om het geschil toe te lichten. De mondelinge behandeling is meestal binnen zes weken nadat het geschil is voorgelegd aan het secretariaat van de commissie. De partijen krijgen minimaal twee weken van tevoren een uitnodiging voor de mondelinge behandeling.
  Voor de mondelinge behandeling stelt de commissie vast of de partijen de uitspraak van de commissie als een bindend advies opvolgen. Dat betekent dat de werkgever en werknemer zich moeten houden aan de uitspraak van de commissie.
   
 4. Beide partijen mogen een belangenbehartiger meenemen naar de mondelinge behandeling.
   
 5. U mag ook getuigen en/of deskundigen meenemen. U moet dat dan minimaal acht dagen voor de mondelinge behandeling in een brief laten weten aan het secretariaat van de commissie. In deze brief moet de volgende informatie over de getuigen en deskundigen staan:

  - Naam

  - Adres

  - Beroep

  (u moet een kopie van deze brief naar de tegenpartij sturen.)
   

 6. Tijdens de mondelinge behandeling stelt de commissie vragen aan de twee partijen en hun belangenbehartigers. Zij kunnen zelf ook vertellen wat ze van het geschil vinden en vragen stellen aan de deskundigen en getuigen.
   
 7. De mondelinge behandeling is openbaar, behalve wanneer de commissie besluit van niet.

 

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling