search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat zijn de kosten (griffierecht)?

De werknemer of de werkgever die een geschil voorlegt moet gelijktijdig met toezending van zijn brief aan de commissie € 115,- (het zogenaamde griffierecht) overmaken op rekeningnummer NL22FVLB0699.505.615 ten name van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken te Utrecht, onder vermelding van de namen van de partijen in het geschil.

Vermeld in uw brief aan de commissie op welke datum u dit bedrag heeft overgemaakt.

Werknemers die lid zijn van één van de vakbonden die partij zijn bij de cao hoeven geen griffierecht te betalen. Bent u lid van één van deze vakbonden, vermeld dat dan in uw brief en stuur een bewijs van uw lidmaatschap mee (kopie vakbondspasje of een kopie van een bankafschrift, waaruit de meest recente contributiebetaling blijkt).

Wordt de indiener van het geschil door de commissie in het gelijk gesteld, dan wordt € 95,- teruggestort op de rekening.

Wordt het geschil door de indiener ingetrokken, of wordt het niet ontvankelijk verklaard, dan volgt geen terugbetaling van het betaalde bedrag.

 

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: