search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

Voeg bij uw brief alleen die bijlagen die echt van belang zijn, maar stuur niet een stapel bijlagen mee waaruit de commissie “zelf maar wijs moet worden”. Geef in uw brief aan waarom een bijlage van belang is, en op welke pagina de informatie staat die u voor beoordeling van het geschil belangrijk vindt.

Verwijst u in uw brief naar brieven, mails, verslagen?  Voeg ze bij.

Stuurt u als bijlage een brief of een ander stuk mee, waarin naar weer andere bijlagen wordt verwezen? Zorg er dan voor dat ook die bijlagen bij uw brief zijn gevoegd.

Maakt u als werknemer bezwaar tegen uw functiebeschrijving?  Stuur dan niet alleen de definitieve beschrijving mee, maar in ieder geval ook de brief waarin uw werkgever u heeft meegedeeld dat hij de beschrijving definitief heeft vastgesteld.

Bij een bezwaar tegen de indeling van uw functie, stuurt u in ieder geval de brief mee waarin de werkgever u die definitieve indeling heeft meegedeeld, het indelingsrapport, en de definitieve functiebeschrijving.

Wat u niet mee hoeft te sturen zijn teksten uit de cao, het functieboek of het normtekstenboek dat behoort bij het functiewaarderingssysteem. Die stukken zijn al in het bezit van de commissie.

 

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling