search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

De werkgever beschikt al over resultaatgerichte en generiek functiebeschrijvingen die onlangs zijn gewaardeerd en ingedeeld. De werkgever gaat de huidige waarderingen en indelingen toetsen aan de referentiefuncties van het nieuwe functieboek. Moet de werk

De werkgever beschikt al over resultaatgerichte en generiek functiebeschrijvingen die onlangs zijn gewaardeerd en ingedeeld. De werkgever gaat de huidige waarderingen en indelingen toetsen aan de referentiefuncties van het nieuwe functieboek. Moet de werkgever dan elke waardering bij de huidige beschrijvingen onderbouwen of moet hij dit alleen doen als er iets aan de waardering verandert?

De waarderingssystematiek van MNT is niet gewijzigd. Alleen de referentiefuncties van het nieuwe functieboek zijn gewijzigd. Daardoor kan het wel voorkomen dat een nieuwe referentiefunctie, ten opzichte van een oude referentiefunctie met een (ongeveer) gelijke naam, een andere waardering of zelfs indeling kent.

Als de werkgever al resultaatgerichte en generiek beschreven functies kent, die onlangs zijn gewaardeerd door toepassing van MNT, dan hoeft deze waardering niet opnieuw plaats te vinden. Immers, de waarderingssystematiek is niet veranderd. De waarderingen, indelingen en onderbouwingen zijn echter gebaseerd op de referentiefuncties uit het oude functieboek. Met de invoering van het nieuwe functieboek moeten de functies nu worden gekoppeld aan de nieuwe referentiefuncties.

Als alle huidige functies van deze werkgever al in MNT Online zijn opgenomen, dan hoeft de werkgever niets anders te (laten) doen dan binnen MNT Online opnieuw te laten zoeken naar een passende functie. Als het goed is wordt nu een nieuwe referentiefunctie opgeroepen waarmee de opnieuw in te delen functie qua inhoud, waardering en / of indeling kan worden vergeleken. Als nu wordt gekozen voor ‘opslaan’ dan is de koppeling aan de nieuwe referentiefunctie een feit.

Wel moet nu de onderbouwing (het indelingsadvies) worden aangepast. Immers, er zal mogelijk een koppeling zijn gemaakt met een nieuwe referentiefunctie die (qua inhoud, waardering en / of indeling) anders is dan de oude referentiefunctie. Soms kan worden volstaan met het vervangen van de naam van de oude referentiefunctie door de nieuwe. Soms is een meer inhoudelijke vergelijking nodig om het indelingsadvies aan te passen aan de koppeling met de nieuwe referentiefunctie.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de nieuwe referentiefunctie een ander scorepatroon kent en daarmee afwijkt van het scorepatroon van de oude referentiefunctie en/of de bestaande functie, ook al blijft de functiegroep hetzelfde. Deze verschillen in het scorepatroon tussen de bestaande functie en de nieuwe referentiefunctie dienen dan wel te worden onderbouwd.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: