search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wanneer is sprake van regulier onderhoud en wanneer van implementatie nieuwe functieboek?

Een jeugdzorgorganisatie kan op dit moment nog steeds ‘regulier’ onderhoud toepassen. Dan geldt bij wijziging van de functiegroep de inschalings- of salarisgarantieregeling in de cao (bijlage I.C.). Pas op het moment dat een organisatie haar nieuwe of gewijzigde functies (via MNT voor de Jeugdzorg) koppelt aan de referentiefuncties uit het nieuwe functieboek is de implementatie een feit. Dan zijn ook de afspraken over indeling en salarisgarantie die horen bij de implementatie van toepassing (cao bijlage I inleiding). Let op: de nieuwe schaal is van toepassing vanaf het moment dat de werkgever heeft vastgesteld dat de functie van de medewerker is gewijzigd!

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: