search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat als onze organisatie verbonden is aan meerdere cao’s? Welke gevolgen heeft dit voor het verplichte format van de functiebeschrijvingen?

Op de organisatieonderdelen waarop cao jeugdzorg van toepassing is, moeten de jeugdzorgfuncties doelgericht en generiek beschreven te worden. Voldaan moet worden aan de gehanteerde systematiek zoals beschreven in de cao Jeugdzorg, bijlage I B lid 1 sub 1, zie vraag 4. Dit betekent dat de cao jeugdzorg wel eisen stelt aan welke informatie er in moet staan, zie vraag 8 en 9. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn om de functies voor een organisatie, die meerdere cao’s toepast, op dezelfde wijze te beschrijven en hetzelfde format te gebruiken. De wijze waarop de functiebeschrijving moet worden ingevuld in de cao jeugdzorg past ook binnen de systematiek van de cao Kinderopvang of Sociaal Werk. De functiebeschrijvingen binnen de zorgcao’s (cao gehandicaptenzorg, cao ggz) moeten voldoen aan meer informatie, maar bevat ook informatie conform de cao jeugdzorg. Hierdoor is het mogelijk om dezelfde wijze van functies te beschrijven voor de gehele organisatie. De functies, die vallen onder organisatieonderdelen waarop de cao jeugdzorg van toepassing is, dienen echter wel gewaardeerd te worden volgens de MNT methode of met de vergelijkende functiemethode. Zonder ontheffing of dispensatie van de cao jeugdzorg is het niet mogelijk om de functies anders te beschrijven of waarderen.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: