search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Cao-afspraken uit het akkoord

Wat zegt de cao-afspraak: minder werkdruk, meer werkplezier

In het cao-akkoord Jeugdzorg 2017-2019 zijn verschillende afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk en het versterken van werkplezier. De afspraken zijn gemaakt door FNV, CNV Connectief, FBZ en Jeugdzorg Nederland.

Sommige afspraken uit het akkoord zijn in de cao opgenomen, andere afspraken passen daar niet in, maar het is wel een opdracht aan partijen (denk aan de OR/PVT, de werkgever en cao-partijen) om er aandacht aan te blijven geven of om in actie te komen. De acties zijn als volgt onderverdeeld: 

  • Een schets van het probleem en het belang om er nu afspraken over te maken, zie bijlage
  • De afspraken die in de cao zijn opgenomen en waarmee organisaties en OR-en mee aan de slag kunnen. En die worden gemonitord door cao-partijen.
  • De aanbevelingen van de Werkgroep Werkdruk met een advies over te adviseren over te nemen maatregelen en te maken afspraken die leiden tot vermindering van de werkdruk. Dit advies kan behulpzaam zijn als organisaties samen met de OR de cao-afspraken gaat uitwerken.
  • Verdere acties: afspraken met Rijk en gemeenten

Deze webpagina wordt permanent aangevuld met nieuwe informatie over dit thema.

Meer weten?
Johan Ketelaars
Secretaris bestuur/cao-tafel jeugdzorg
06 14617200

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling