Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Subsidieregeling praktijkleren

23 jun 2021

Organisaties die een praktijk- of werkleerplaats willen aanbieden, kunnen tot 2023 in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De aanvraagperiode voor het studiejaar 2020-2021 loopt van 2 juni tot en met 16 september 2021.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming in kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van leerlingen of studenten om hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich vooral op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is. De subsidie kan aan het eind van een school- of studiejaar aangevraagd worden, na afloop van de begeleiding.

Budget en voorwaarden subsidieregeling

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget per onderwijscategorie evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie en staan op de website van RVO.

Aanvraagperiode subsidieregeling

Voor het studiejaar 2020-2021 kan een aanvraag ingediend worden tussen 2 juni (9.00 uur) en 16 september 2021 (17.00 uur). Hiervoor is eHerkenning nodig om in te loggen. Let op: per 1 juli 2021 kan alleen ingelogd worden met minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'.

Meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren of een aanvraag indienen?

Ga naar RVO.nl