search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
Thema: Subsidies

SectorplanPlus Zorg & Welzijn: vierde tijdvak 2 december geopend!

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS, speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn. Voorwaarde is dat hun werk in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd wordt uit een van de volgende wetten: Wmo, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet of de Wet Publieke Gezondheid. Daarmee geldt de subsidie dus ook zeker voor Jeugdzorg-organisaties.  

4e Tijdvak open van 2 t/m 21 december

Vanaf 2 december 2019 is het 4e tijdvak geopend en kunnen arbeidsorganisaties een aanvraag indienen. Vanaf diezelfde datum kunnen nieuwe aanvragers zich registreren (account aanmaken). Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e, 2e of 3e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 21 december 2019 een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 4e tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 4e tijdvak dienen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 van start gaan. De subsidie wordt verstrekt op basis van cofinanciering. 

VWS bepaalt op basis van de aanvragen het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het derde tijdvak.  

Subsidiabele opleidingstrajecten en doelgroepen

De volgende scholingscategorieën komen in aanmerking:

 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 • Beroepsopleidingen anders dan de voorgaande twee
 • Training en opleiding: lang (minimaal 128 uur)
 • Oriëntatiebaan
 • Training en ontwikkeling: middellang ( 40 tot 128 uur)
 • Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De cofinanciering is aangevraagd voor opleidingstrajecten, gericht op de volgende 4 doelgroepen:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
 • Scholing van praktijkbegeleiders

De opleidingstrajecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd. Op de website www.sectorplanplus.nl staat alle informatie over deze subsidieregeling, antwoord op veelgestelde vragen en de aanvraagprocedure. 

De subsidie wordt via een regionale verdeelsleutel beschikbaar gesteld in verschillende tranches. Aanvragen lopen via de website www.sectorplanplus.nl. Regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, maken daarnaast plannen om regionaal tekorten aan te pakken, samen met organisaties uit alle branches. SectorplanPlus is gekoppeld aan deelname aan het RAAT-plan in uw regio. Deelname aan RAAT en SectorplanPlus staat los van lidmaatschap van de regionale werkgeversverenigingen.

Waarom deze subsidie?

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn. Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daarom is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Meer info?

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: