search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waarom het nieuwe functieboek?

In het vorige Cao akkoord is de afspraak gemaakt om tijdens de looptijd van de huidige cao het functiegebouw te herzien en te komen tot meer generieke functies die een bredere inzetbaarheid ondersteunen. De functies zijn nu generiek beschreven. Dat wil zeggen dat de functies op een meer abstracte wijze zijn beschreven dan in het vorige functieboek. Aan een generieke beschrijving zitten enkele voordelen:

De functies zijn op grotere groepen medewerkers van toepassing

De functiebeschrijvingen zijn minder gevoelig voor veranderingen in de organisatie.

De functies doelgericht beschreven. Dit wil zeggen dat de nadruk ligt op met welk doel de verschillende activiteiten worden uitgevoerd in plaats van op de manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De functiebeschrijvingen zijn meer toekomstbestendig zijn en hoeven niet bij kleine veranderingen binnen de werkzaamheden aangepast te worden.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling