search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Welke rol heeft de OR/ PVT tijdens de invoering van het nieuwe functieboek?

Betrokkenheid van de OR bij de invoering van het functieboek is van belang voor het draagvlak in de organisatie. Ook vervult de OR een rol bij de invulling van de interne beroepscommissie (IBC). Omdat de werkgever het functiewaarderingssysteem gebruikt dat de CAO voorschrijft (zie bijlage 1 artikel 2), heeft de OR geen instemmingsrecht (artikel 27 lid 3 WOR). De cao legt de invoerings- en bezwaarprocedure / de manier waarop de werkgever de functiebeschrijving en functiewaardering moet toepassen vast (bijlage IB en IC). Daarom heeft de OR hierover geen advies- of instemmingsrecht meer. Bij wijziging van het belonings- of een functiewaarderingssysteem kan de OR instemmingsrecht hebben (artikel 27 lid 1 sub c WOR).

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling