Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer kan ik terecht bij de Commissie van Geschillen Jeugdzorg?

Werknemers en werkgevers kunnen naar de commissie als zij een meningsverschil hebben over iets dat te maken heeft met de arbeidsovereenkomst. Lukt het ze niet om daar samen uit te komen, kunnen zij dit meningsverschil voorleggen aan de Commissie Geschillen Jeugdzorg. 

Deze mogelijkheid is in de cao vastgelegd in hoofdstuk 14. Daarin staat beschreven wat beide partijen moeten doen als een geschil is ingediend. Met beide partijen bedoelen we de indiener van het geschil en de andere partij.