Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer kan je aangifte doen van een online agressie voorval?

Vaak wordt er aangifte gedaan van smaad, laster en/of belediging. Het zijn zogenaamde, vanwege het heimelijke karakter, klachtdelicten waarvan je zelf aangifte kunt doen. De wetgever gaat er vanuit dat het slachtoffer zelf moet bepalen of hij het delict in de openbaarheid wil brengen, omdat het privacygevoelige informatie kan bevatten. Het openbaar ministerie kan hier niet zelf een vervolging instellen. Dit in tegenstelling tot bedreiging. Daarvan kan iedereen die weet heeft van het delict aangifte doen.

Ook je leidinggevende mag aangifte doen, dan moet je hem wel een volmacht geven.  Anders heb je de kans dat de aangifte niet verwerkt wordt. Van belang is dat je meldt dat de organisatie/werknemer een publieke taak heeft. Het openbaar ministerie eist dan hogere straffen.

Als bewijs moet je zoveel mogelijk stukken aanleveren, zoals screenshots, maar ook prints. Van belang is dat gezien kan worden wanneer teksten geplaatst zijn en door wie. Ook bijvoorbeeld prints van e-mails en gespreksopnamen kun je bijvoegen, voor zover ze relevant zijn om de situatie te verduidelijken.