Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer kun je als groep werknemers een geschil voorleggen? En hoe werkt dat precies? En wat betekent dat voor de individuele medewerker?

De geschillenprocedure komt uit de cao. Het is een procedure voor een geschil over een individuele arbeidsovereenkomst. In principe is het dus bedoeld voor de individuele medewerker.

Voorwaarden om als groep een geschil voor te leggen: 

Werknemers kunnen alleen als groep/collectief een geschil voorleggen als zij vooraf zelf een duidelijke afspraak hebben gemaakt over de uitspraak met hun werkgever. De werkgever moet ermee instemmen dat de uitspraak van toepassing is op alle leden van de groep. Dus iedereen met dezelfde functie.  

De werkgever moet dat schriftelijk in een verklaring aangeven aan de commissie. 

Wat betekent dat voor de individuele medewerker? 

Iedere betrokken werknemer moet een verklaring sturen naar de commissie. In deze verklaring staat dat hij of zij de uitspraak zal accepteren als een uitspraak op zijn individuele geschil. Dat mag in een gezamenlijke brief, met alle namen voluit en onder elke naam een handtekening. 

Dat betekent dat een werknemer na de uitspraak zijn geschil niet meer als individu aan de commissie voor kan leggen. 

Wie is de vertegenwoordiger? 

Het collectief geeft zelf aan wie van hen de vertegenwoordiger is. De commissie doet in een collectieve zaak één uitspraak, gericht aan de vertegenwoordiger. Bij de hoorzitting kunnen maximaal drie leden van het collectief aanwezig zijn voor het geven van een mondelinge toelichting. De vertegenwoordiger is een van hen.  

Toehoorders kunnen er helaas niet bij zijn omdat de beschikbare vergaderruimte zich daarvoor niet leent. 

Hoe zit het met het griffierecht? 

Als de vertegenwoordiger lid is van een vakbond hoeft er geen griffierecht te worden betaald. 

Wat als mijn werkgever niet instemt met de collectieve behandeling? 

Dan moet iedere werknemer zijn geschil individueel aan de commissie voorleggen. Als de geschillen identiek zijn en de argumenten overeenkomen, zal de commissie de geschillen waarschijnlijk gezamenlijk behandelen. De commissie doet voor iedere werknemer individueel een uitspraak. In dit geval moeten alle werknemers wel griffierecht betalen.