Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 125,- voor het griffierecht. Als je een geschil voorlegt, moet je dit bedrag gelijktijdig met je brief overmaken op rekeningnummer NL22FVLB0699.505.615 ten name van FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken te Utrecht. Vermeld hierbij de namen van de partijen in het geschil. 

In de brief aan de commissie schrijf je op welke datum je dit bedrag hebt betaald. 

Ben je als werknemer lid van een van de vakbonden die partij is bij de cao waar het over gaat? Dan hoef je geen griffierecht te betalen. Zet dit dan in jouw brief en stuur een bewijs van het lidmaatschap mee (kopie vakbondspasje of een kopie van een bankafschrift waaruit de meest recente contributiebetaling blijkt). 

Als je als indiener van het geschil door de commissie in het gelijk wordt gesteld, wordt er € 100,- teruggestort. 

Wordt het geschil door de indiener ingetrokken, of niet ontvankelijk verklaard, dan krijg je geen terugbetaling.