search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat zijn onze plannen?

Vóór de zomer van 2018 heeft het platform arbeidsmarkt Jeugdzorg haar ambities bepaald. Met drie kernachtige slogans hebben we vastgelegd waar we onze pijlen op richten.

Trots op je werk

 • Jeugdzorgwerkers zijn trots op hun werk
 • Hebben passie voor het vak
 • Bieden maatschappelijke meerwaarde
 • Hebben betekenisvol werk
 • Gaan uitdagingen niet uit de weg
 • Willen zich blijven ontwikkelen

Hoe kunnen platformpartijen daar een rol in spelen ?

 • Door goede arbeidsvoorwaarden overeen te komen
 • Door ruimte en mogelijkheden te bieden voor (loopbaan)ontwikkeling en eigen regie
 • Door zich in te zetten voor de belangen van de sector, het werk van de professionals

 

Arbeidsmarkt in balans

 • Goede instroom, goede uitstroom. Beide in balans
 • Voorkomen van tekorten, werken aan voldoende werkers
 • Acceptabel verzuim
 • Evenwicht tussen werkplezier en werkdruk
 • Evenwichtige sectorale mobiliteit
 • Balans tussen MBO- , HBO- en WO-geschoolde medewerkers

Hoe kunnen platformpartijen daar een rol in spelen?

 • Door de arbeidsmarktstromen goed in beeld te hebben en informatie daarover te geven
 • Door gezond en veilig werken te promoten, in te zetten op goed arbo- en verzuimbeleid
 • Jobcarving, kijken naar creëren van MBO-functies
 • Ondersteunen bij gedwongen of wenselijke mobiliteit
 • Samenwerken met andere sectoren

 

Samen werken aan ontwikkeling

 • Goede arbeidsverhoudingen en werkrelaties tussen werknemers en werkgevers
 • Goede samenwerking in teams
 • Goede samenwerking leidinggevenden – medewerkers
 • Goede samenwerking tussen werkgevers, regionaal en intersectoraal
 • Ruimte voor nieuwe (arbeids)relaties tussen werkgever en werknemer
 • Samen werken aan een sterke branche
 • Alles gericht op ontwikkeling, verbetering, innovatie van het werk, de randvoorwaarden, de eigen kwaliteiten

Hoe kunnen platformpartijen daar een rol in spelen?

 • Door aandacht te hebben voor de vaak gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer
 • Door de samenwerking en innovatie te sturen
 • Door goede voorbeelden een podium te geven
 • Door als gezamenlijke sociale partners dicht op de branche-ontwikkelingen te zitten en de belangen van de sector te behartigen (branchevervaging), en eventueel gezamenlijk optrekken met andere branches

 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling