Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Website voor aantrekkelijke sector jeugd!  

12 jan 2021

Hoe maken we werken in jeugdhulp weer aantrekkelijk zodat mensen in jeugdhulp willen komen werken en vooral, willen blijven werken? Door hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel vallen veel van de gepassioneerde collega’s uit of verlaten ze de sector. Jeugdhulp. Alles in het werk bouwt aan een aantrekkelijke sector. De gelijknamige website jeugdhulpallesinhetwerk.nl is live. Voor én door het veld.

Vrouwen in werkoverleg

De website biedt volop inspiratie uit de praktijk: kennis, ervaringen en succesverhalen worden gedeeld om zo te versterken wat wérkt. Daarvoor zijn vijf thema’s gekozen, van inwerken en behouden, aantrekkelijke organisatie tot agresssievrij werken. Organisaties en medewerkers vinden hier ook handige tips en tools waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Zo wordt alles op alles gezet voor een aantrekkelijke sector. 

Investeren in een gezondere arbeidsmarkt

Het doel? Duurzaam behoud van collega’s in jeugdhulp en een aantrekkelijke sector waar het lekker werken is.  'Als we niks doen komt de zorg aan de meest kwetsbare kinderen in gevaar, vertelt Henrieke van Diermen, programmaleider Arbeidsmarkttafel Jeugd. Daarom willen we professionals goed faciliteren, zodat we continuïteit en stabiliteit kunnen bieden aan kinderen en jongeren. Meer salaris alleen is niet de oplossing, vandaar dat we met dit project investeren in een gezondere arbeidsmarkt.'

De website Jeugdhulp. Alles in het werk is een initiatief van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Hierin werken de vakbonden en Jeugdzorg Nederland samen met de Ministeries van VWS en J&V.  Deze activiteiten vormen een extra impuls bovenop de activiteiten van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg. 

Naar de website

Handige links