Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Arbo

Week van de RI&E 21-25 juni: kans op gratis training

14 jun 2021

De coronapandemie blijft werkgevers uitdagen als het gaat om de gezondheid van medewerkers. Op een gezonde manier werken, vraagt om andere of extra maatregelen van werkgevers en werknemers. Dat geldt niet alleen voor werken op locatie of in de wijk, maar ook voor thuiswerken. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheids- en veiligheidsrisico’s en maatregelen vorm te geven. Het Steunpunt RI&E organiseert daarom van 21 tot en met 25 juni 2021 de Week van de RI&E.

Verkeersbord met aanduiding Teams

Door corona is het werk voor veel organisaties drastisch veranderd met meer nadruk op thuis- en online werken, wat ook in de toekomst een blijvend karakter lijkt te krijgen. Tijd dus om ad hoc oplossingen om te zetten in toekomstbestendige maatregelen.

Wat is een RI&E?

Vanuit de Arbowet is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor iedere organisatie met personeel, dus ook voor kleine organisaties, verplicht. Het doel van de RI&E is om gezondheid en veiligheid te bevorderen. In de RI&E breng je als werkgever alle arbeidsrisico’s binnen je organisatie in kaart en maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen en gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Een RI&E leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Hoe helpt de Risicomonitor je bij de RI&E?

De Risicomonitor van VeiligheidNL is het branchespecifieke RI&E instrument voor jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang. Met de Risicomonitor creëer je als werkgever in jeugdzorg een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid en/of arbobeleid en voldoet je organisatie aan de eisen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je beschrijft alle maatregelen om risico's te voorkomen of op te lossen en betrekt medewerkers bij de uitvoering.  De Risicomonitor ‘Veiligheid & Gezondheid medewerkers’ is gericht op de Arbowet en bevat de modules Arbo, Brandveiligheid, Hygiëne code.

In de Week van de RI&E is het extra aantrekkelijk om te starten met de Risicomonitor voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Maak gebruik van de korting die VeiligheidNL biedt op het gebruik van de Risicomonitor en maak kans op een gratis online training.

Korting op Risicomonitor

Organisaties die zich tijdens de RI&E week aanmelden voor de Risicomonitor 'Veiligheid & Gezondheid medewerkers’ van VeiligheidNL ontvangen eenmalig 20% korting op de jaarlijkse kosten van € 50,-. Na aanmelding wordt een bevestiging van de korting gestuurd.

Meer informatie en aanmelden

Kans op gratis training

De eerste vijftien organisaties die zich tijdens de RI&E week aanmelden voor de Risicomonitor worden uitgenodigd voor gratis deelname aan de training ‘Starten met de risicomonitor’ (t.w.v. € 95,- per deelnemer). NB Deze training is zowel bedoeld voor organisaties in jeugdzorg als voor organisaties in sociaal werk en kinderopvang.

Bekijk training

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens deze week organiseren arbodienstverleners, opleiders en brancheorganisaties acties om werkgevers bewust te maken van het belang van een RI&E en hen aan te sporen om aan de slag te gaan met de RI&E. Met als doel veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Jeugdzorg werkt! is partner van VeiligheidNL en verantwoordelijk voor de inhoud van de Arbomodule.

Handige links