Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke bijlagen moet ik toevoegen? En hoe doe ik dat?

Er is een aantal regels met betrekking tot de bijlagen:  

  • Stuur alleen bijlagen mee die echt van belang zijn.  
  • Schrijf in je brief duidelijk waarom een bijlage belangrijk is en op welke pagina van de bijlage de informatie staat die voor de beoordeling van het geschil belangrijk is. Dit om te voorkomen dat de commissieleden informatie moeten doornemen die niet belangrijk is.  

De volgende bijlagen moet je bijvoegen: 

  • Andere brieven, e-mails of verslagen waarnaar je in je brief verwijst.  
  • Als je in een van de bijlagen, die je meestuurt, verwijst naar weer andere bijlagen, voeg dan ook die bijlagen toe.  
  • Maak je als werknemer bezwaar tegen jouw functiebeschrijving? Stuur dan niet alleen de definitieve beschrijving mee, maar ook de brief waarin jouw werkgever je schrijft dat de beschrijving definitief is vastgesteld. 
  • Maak je als werknemer bezwaar tegen de indeling van je functie? Stuur in ieder geval de brief mee waarin de werkgever jou die definitieve indeling heeft meegedeeld, het indelingsrapport en de definitieve functiebeschrijving. 

Wat hoef je niet bij te voegen? 

Teksten uit de cao, het functieboek of het normtekstenboek dat hoort bij het functiewaarderingssysteem. Die stukken heeft de commissie al.