Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke informatie moet ik bij mijn subsidieaanvraag paraat hebben?

We vragen je bij de subsidieaanvraag om de volgende gegevens: 

  • NAW- en bankgegevens
  • SKJ-registratienummer en het EVC-identificatienummer van de deelnemer(s)
  • de geplande of daadwerkelijk startdatum van het EVC-traject Jeugd- en gezinsprofessional

Doe je een aanvraag als een zzp’er of een Instelling het jeugddomein dan vragen we aanvullende informatie op: 

  • Je moet verklaren dat er voordezelfde jeugdprofessionals niet eerder subsidie is ontvangen in het kader van Sectorplan Plus of in het kader van de tegemoetkomingsregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional 2018.
  • Je moet verklaren dat je voldoet aan staatssteunregels.
  • Als de EVC-procedure nog moet starten moet je verklaren dat je over de afgelopen drie jaar (incl. het huidige jaar) minder dan € 200.000,- aan de-minimissteun heeft ontvangen. 

Als de EVC-procedure al gestart is moet of verklaren dat u over de afgelopen drie jaar (incl. het huidige jaar) minder dan € 200.000,- aan de-minimissteun heeft ontvangen of verklaren dat u geen onderneming in financiële moeilijkheden bent in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingverordening.